Líščie Nivy 25, 821 08 Bratislava - Ružinov
02 - 208 69 959 bexa@bexa.sk

Služby

Svojim obchodným partnerom poskytujeme služby celého životného cyklu informačných systémov od konzultácie, návrhu, implementácie až po prevádzku a kompletný outsourcing. Zameriavame sa hlavne na služby spojené s pridanou hodnotou ako sú:

Bezpečnosť informačných a komunikačných systémov

 • vypracovanie bezpečnostných projektov
 • bezpečnostné audity
 • návrh a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
 • penetračné testovanie
 • ochrana osobných údajov
 • komplexná ochrana informačných systémov
 • outsourcing správy informačnej bezpečnosti

Vývoj a implementácia softvérových riešení

 • vývoj softvéru
 • integrácia vyvinutého softvéru do existujúcich riešení a následná podpora
 • analýza a posúdenie existujúcich riešení
 • implementácia elektronického podpisu do softvérových riešení
 • implementácia požadovaných bezpečnostných rozšírení do existujúcich riešení
 • konzultačná činnosť v danej oblasti

Implementácia komplexných riešení

 • návrh efektívneho HW riešenia jeho dodanie a inštalácia
 • konfigurácia sieťových zariadení
 • outsourcing správy informačných systémov
 • návrh a realizácia systémov pre zálohovanie a dlhodobý archív
 • návrh, realizácia a prevádzka firewallov, virtuálnych privátnych sietí a systémov na odhaľovanie sieťových prienikov (IDS)
 • outsourcing správy informačných systémov
 • prevádzka serverov vrátane ich zabezpečenia

Telekomunikačné dátové a hlasové služby

 • pripojenie do internetu
 • budovane VPN sieti
 • hlasové služby na báze IP
 • cloudové služby

Konzultačné služby v oblasti IT

 • poradenstvo pri návrhu telekomunikačných sietí v celom rozsahu problematiky